Πιστοποιημένος πλέον ο βασιλικός πολτός από ”το σπίτι της μέλισσας”

Πιστοποιημένος πλέον ο βασιλικός πολτός από ”το σπίτι της μέλισσας”  ενώ παραλληλα  ταυτοποιήθηκε και η γεωγραφική προέλευση.

Αυτό επιτεύχθηκε μετά από τρία (3) χρόνια αναλύσεων των δειγμάτων βασιλικού πολτού και γύρης που αποστέλαμε σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – στο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του Εργαστηρίου που υλοποιεί το πρωτοπόρο στην Ευρώπη αυτό πρόγραμμα που αφορά την ποιότητα του βασιλικού πολτού και τα χαρακτηριστικά του.

Επίσης και στο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μελισσοκόμων – Βασιλοτρόφων http://vasilikospoltos.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=58 του οποίου είμαστε μέλη.

Είναι ένα μεγάλο βήμα για την ταυτοποίηση του φρέσκου Ελληνικού βασιλικού πολτού και της προστασίας των παραγωγών του από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία στην αγορά εισαγόμενου από τρίτες χώρες.

Πιστοποιημένος πλέον ο βασιλικός πολτός από ''το σπίτι της μέλισσας'' Φωτ. προνύμφη σε βασιλικό πολτό

Φωτ. προνύμφη σε βασιλικό πολτό

Όλα τα ονόματα των πιστοποιημένων συναδέλφων μελισσοκόμων από όλη την Ελλάδα: http://vasilikospoltos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=75.

Πρέπει να τονιστεί οτι η το πρόγραμμα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια αναμένονται και νέες πιστοποιήσεις συναδέλφων.

”Το σπίτι της μέλισσας

Τσεπέλοβο Ζαγοροχώρια – Ν. Ιωαννίνων

www.beehouse.gr