κηρήθρα

Κηρήθρα από το σπίτι τής μέλισσας στο Τσεπέλοβο Κεντρικού Ζαγορίου